Te oud voor een speltak? Misschien toch niet, wordt vrijwilliger!

Wat houdt dit in?

Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers, leiding die zorgt voor het spel met de kinderen. 

Ook zijn er vrijwilligers die helpen met kampen als bijvoorbeeld kookstaf en niet te vergeten het bestuur en ander niet leidinggevende mensen.
Kortom de gehele vereniging wordt draaiend gehouden door VRIJWILLIGERS!

Scouting Albrandswaard is een vereniging die volop in bloei staat en daarom graag nieuwe vrijwilligers verwelkomt. Hier kun je als leiding jouw creativiteit kwijt bij de Welpen, zeilen en ravotten met Scouts of de Explorers begeleiden met hun opkomsten. Je kan ook "niet" leidinggevende vrijwilliger worden dat kost minder tijd en je bent toch bezig voor jouw vereniging.

Van bestuur tot hulpvaardige ouder zoeken wij gemotiveerde mensen.

  • Vrijwilligers
  • Leiding Welpen
  • Leiding Waterscouts 
  • Begeleiding Explorers
  • Voor je maatschappelijke stage kun je ook bij ons terecht.

Kom langs en vertel wat u voor ons wilt betekenen!

 

Verklaring Omtrent het Gedrag

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Nederland getroffen heeft om binnen de organisatie een veilige omgeving voor kinderen te bieden. Scouting Albrandswaard volgt dit zelfde beleid. Ook kent Scouting Nederland een gedragscode. Deze geld ook voor alle vrijwilligers binnen Scouting Albrandswaard. Klik hier om de gedragscode te lezen. 

 

Vertrouwenspersoon

Iemand met wie je in vertrouwen kunt praten, maakt het makkelijker om over moeilijke onderwerpen te beginnen. Als iemand denkt dat er iets mis is, kan diegene naar de vertrouwenspersoon gaan. Die is er voor iedereen: kinderen, jongeren, vrijwilligers en ouders. Hij of zij helpt om seksueel ongewenst gedrag te voorkomen. Bijvoorbeeld door op mensen af te stappen die zich niet goed gedragen. Ook belangrijk: het onderwerp met leidinggevenden bespreken. En natuurlijk behandelt de vertrouwenspersoon elke melding. Klein of groot, ernstig of minder ernstig. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Dus hij of zij geeft alleen informatie door als degene die hulp vraagt of een melding doet, dat goed vindt. Behalve als er strafbare feiten zijn gepleegd. Dan is de vertrouwenspersoon volgens de wet verplicht om dit bij de politie te melden. 

Onze groepsbegeleider Jolanda Bresser is tevens de vertrouwenspersoon van onze vereniging!